Veiligheid van de deelnemers is de eerste prioriteit daarom zijn er een aantal basisregels opgesteld die je op deze pagina kan lezen. Door deelname aan een event van Lelystad Loopt ga je automatisch akkoord met deze regels.

Verkeer
Je bevindt op de openbare weg waar de algemene verkeersregels gelden; hier moet je je aan houden. Verder wordt er zoveel mogelijk op de stoep gelopen en houden we zoveel mogelijk rechts. Loop je in een groep, geef dan aan je medelopers aan als er bijvoorbeeld een tegenligger aankomt. Zorg dat je ten alle tijden duidelijke zichtbaar bent voor alle andere weggebruikers. Zeker wanneer het vroeg donker is, is het dragen van reflecterend materiaal verplicht. Het dragen van lampjes of LED wordt aangeraden.

Corona
Voor, tijdens en na de activiteit wordt zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand gehouden die door de Rijksoverheid wordt verplicht. Kom niet naar een activiteit van Lelystad Loopt als je:

  • Corana hebt.
  • Een van je huisgenoten of gezinsleden corona heeft.
  • Korter dan twee weken genezen bent van corona.
  • Als je zelf één of meerdere van de volgende symptomen hebt: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.
  • Als een van je huisgenoten of gezinsleden een van de bovenstaande symptomen heeft.
  • Als je in quarantaine ben.

Eigen risico
Deelname aan activiteiten van Lelystad Loopt is op vrijwillige basis en eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die deelnemers ondervinden of veroorzaken.

Aanwijzingen en instructies
Het opvolgen van aanwijzingen en instructies van de organisatie dienen direct opgevolgd te worden.

Handel en verkoop
Het wordt niet gewaardeerd om zonder toestemming van de organisatie voor, tijdens of na een activiteit handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten
Het wordt niet gewaardeerd om zonder toestemming van de organisatie voor, tijdens of na een activiteit flyers te verspreiden of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Spullen
Deelnemers aan activiteiten van Lelystad Loopt zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een activiteit en/of achter te laten in de auto.

Foto-, video- en geluidsopname
Iedereen die deelneemt aan de activiteiten van Lelystad Loopt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar de deelnemer mogelijk in (of op) voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Parkeren en rijwielstalling
Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig door de gemeente worden verwijderd.

Overige situaties
In situaties waar de huisregels niet worden nageleefd, kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.